Seleccionar página

A desmemoria colectiva

Por Uxío Velo | Ilustración Oscar Sanluis A Manuel Fraga “o estado collíalle na cabeza”. A frase, do ex- presidente socialista Felipe González, fixo fortuna estes días. Ao desfilar pola capela ardente instalada no domicilio da fami- lia Fraga en Madrid, personalidades...